4 Stemming motie Aanslagen in Parijs

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de aanslagen in Parijs, 

te weten: 

  • -de motie-Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (29754, nr. 328). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Wilders (29754, nr. 328). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Daarmee is een einde gekomen aan de stemmingen. Wij gaan gelijk door met de regeling van werkzaamheden. 

Naar boven