11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Aanbieding en beleidsreactie onderzoek 'Fraudemeldpunten: synergie en samenwerking' - 17050-524 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Valletta Top over migratie op 11 en 12 november 2015 en de informele Europese Raad van 12 november 2015 - 21501-20-1052 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Penitentiaire arbeid - 24587-627 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging Algemeen Overleg 12 november 2014: Stand van zaken organisatie paspoortverstrekking buitenland - 25764-94 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak van sociale veiligheid in het openbaar vervoer - 28642-65 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aantal ernstig verkeersgewonden 2014 - 29398-478 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Hoogland over de snorfietsproblematiek (Kamerstuk 29398, nr. 457) - 29398-479 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlaging van de minimumleeftijd voor het behalen van het busrijbewijs - 29398-480 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gezamenlijke huisvesting AIVD en MIVD - 30977-134 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 november 2015 over de verzwegen misstanden bij Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en de handelswijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31016-88 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 31 209, nr. 170) - 31209-175 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 november 2015, inzake het bericht dat de Ondernemingskamer vaststelt dat Meavita failliet ging door wanbeleid van de top - 32012-34 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding quickscan geboortezorg NZa en plan van aanpak preventie College Perinatale Zorg (CPZ) - 32279-71 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IOB Beleidsdoorlichting "Gender Sense and Sensitivity" - 32605-173 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over aanbieding van de achtste voortgangsrapportage (VGR8) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2015 - 32698-25 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestendige toekomst festivals en afwegingskader Fonds Podiumkunsten - 32820-176 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu - 32827-85 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid - 33561-22 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zakenbrief over het FokusWonen - 34104-84 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Staat van de Europese Unie 2015 - Voorzitterschapseditie - 34166-22 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kosten van het organiseren en uitvoeren van een referendum - 34270-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) Overzicht 2016 - 34300-A-19 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 - 34300-VI-19 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag over het jaar 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen - 34300-XIII-82 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgenden brieven: 

Afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) - 2015Z20063 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) - 2015Z20063 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Tweede verzamelbrief gemeenten 2015 - 2015Z21468 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Tweede verzamelbrief gemeenten 2015 - 2015Z21468 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland van 24 september 2015 - 2015Z21513 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland van 24 september 2015 - 2015Z21513 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief om aandacht voor zorgwoningen en de mogelijkheid om in het verzorgingshuis Tuindorp-Oost te kunnen kiezen voor wonen en zorg apart - 2015Z21566 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief om aandacht voor zorgwoningen en de mogelijkheid om in het verzorgingshuis Tuindorp-Oost te kunnen kiezen voor wonen en zorg apart - 2015Z21566 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor het houden van een besloten technische briefing over de rulings die door de Europese Commissie zijn opgevraagd - 2015Z21729 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 november 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Naar boven