7 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van: 

- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34307, nrs. 5 tot en met 8).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Daarna zullen wij verdergaan met de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Elias

Naar boven