29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 328 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven