Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 24, item 8

8 Mededelingen

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de aanwijzing van de Eerste Kamerleden Van Kappen en Schaper en de Tweede Kamerleden Eijsink, Van Bommel, Ten Broeke, Knops en Servaes tot lid en de Eerste Kamerleden Martens, Van Apeldoorn en Knip en de Tweede Kamerleden Günal-Gezer, Hachchi, De Roon en Vuijk tot plaatsvervangend lid van de NAVO Parlementaire Assemblee. 

Ik stel voor, deze beschikking voor kennisgeving aan te nemen. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Daartoe wordt besloten.