Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 24, item 4

4 Burgerinitiatief

Aan de orde is de behandeling van: 

- het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Erken ME" (33758,21).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.