Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 24, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda van de Sportraad op 24 november 2015 te Brussel - 21501-34-256 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Sportraad op 24 november 2015 te Brussel - 21501-34-256 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Parlementaire controle op Europol - 22112-2019 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Parlementaire controle op Europol - 22112-2019 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over het bericht "Alarmerend: jonge criminelen krijgen geen behandeling" - 24587-625 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over het bericht "Alarmerend: jonge criminelen krijgen geen behandeling" - 24587-625 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS over de inzet van testkopers van alcohol - 27565-138 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS over de inzet van testkopers van alcohol - 27565-138 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Schouten, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2016 op 2 november 2015 over het risico op schadeclaims als gevolg van de invoering van rendementseisen voor kolencentrales - 29383-248 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Schouten, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2016 op 2 november 2015 over het risico op schadeclaims als gevolg van de invoering van rendementseisen voor kolencentrales - 29383-248 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) - 29383-249 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) - 29383-249 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage "Cao-afspraken 2014" - 29544-668 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage "Cao-afspraken 2014" - 29544-668 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 - 29754-325 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 - 29754-325 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-326 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-326 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om in gesprek te gaan met de Raad voor de Kinderbescherming inzake afstandsmoeders - 31265-57 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om in gesprek te gaan met de Raad voor de Kinderbescherming inzake afstandsmoeders - 31265-57 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Regioplan "Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties" - 31293-274 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Regioplan "Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties" - 31293-274 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie prospectus ABN AMRO - 31789-79 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie prospectus ABN AMRO - 31789-79 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over verlening van medische certificaten voor de luchtvaart - 31936-302 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over verlening van medische certificaten voor de luchtvaart - 31936-302 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-23 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-23 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het onderzoek landenvergelijking nieuwedienstenprocedure - 32827-82 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het onderzoek landenvergelijking nieuwedienstenprocedure - 32827-82 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen - 34146-8 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen - 34146-8 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Concretiseringslag van de overall rapportage in het sociaal domein - 34300-VII-14 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Concretiseringslag van de overall rapportage in het sociaal domein - 34300-VII-14 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden - 34300-VII-15 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden - 34300-VII-15 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 32) - 34300-VIII-82 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 32) - 34300-VIII-82 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schriftelijke beantwoording van vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het pakket Belastingplan 2016 - 34302-46 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schriftelijke beantwoording van vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het pakket Belastingplan 2016 - 34302-46 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 29 juni 2015 - 34337-(R2063)-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.