14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2015 - 21501-02-1529 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 03 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2015 - 21501-02-1529 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 03 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 - 21501-34-253 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 - 21501-34-253 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht van gekoppelde databestanden bij de rijksoverheid - 26643-368 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht van gekoppelde databestanden bij de rijksoverheid - 26643-368 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821) - 28286-838 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821) - 28286-838 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het horen van kwetsbare personen door de politie - 29279-279 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het horen van kwetsbare personen door de politie - 29279-279 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieagenda Schiphol mainport 2016-2025 - 29665-219 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieagenda Schiphol mainport 2016-2025 - 29665-219 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Professionalisering in nieuwe profielen in het vmbo - 30079-63 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Professionalisering in nieuwe profielen in het vmbo - 30079-63 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) - 31311-154 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) - 31311-154 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen - 31332-52 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen - 31332-52 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Signalement over plaatsing zonder machtiging in de gesloten jeugdhulp - 31839-485 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Signalement over plaatsing zonder machtiging in de gesloten jeugdhulp - 31839-485 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015 - 32637-201 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015 - 32637-201 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het besluit op aanvraag van de Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-6 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het besluit op aanvraag van de Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-6 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

ROC Leiden - 33495-81 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

ROC Leiden - 33495-81 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding "Het roer gaat om", verbetering van de samenwerking in de huisartsenzorg - 33578-18 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding "Het roer gaat om", verbetering van de samenwerking in de huisartsenzorg - 33578-18 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst met betrekking tot de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Woningbouwproductie (artikel 2.2) - 34120-7 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst met betrekking tot de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Woningbouwproductie (artikel 2.2) - 34120-7 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken omtrent de Islaraffinaderij - 34300-IV-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken omtrent de Islaraffinaderij - 34300-IV-6 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming voor deelname aan een technische briefing op 8 oktober 2015 over de begroting 2016 - 2015Z17962 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Publicaties ILT van juli en augustus 2015 - 2015Z17989 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming tot deelname aan het rondetafelgesprek over het locatiebeleid van de Rechtspraak - 2015Z18112 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) te Putten d.d. 24 juli 2015 met het verzoek tot het verstrekken van een vergoeding voor de onkosten van een GPS-meting - 2015Z18114 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 02 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor het houden van een technische briefing over de renovatie van het Binnenhof - 2015Z18125 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief derden:

Ter inzagelegging informatiemap over de mogelijke Renovatie van het Binnenhof - 2015Z17757 - 24 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven