Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 74, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga - 21501-08-560 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga - 21501-08-560 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Energieraad die op 15 en 16 april plaatsvindt in Riga, Letland - 21501-33-538 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Energieraad die op 15 en 16 april plaatsvindt in Riga, Letland - 21501-33-538 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hervatting afname NH-90 helikopters - 25928-69 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hervatting afname NH-90 helikopters - 25928-69 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de voorjaarsvergadering van het IMF - 26234-169 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de voorjaarsvergadering van het IMF - 26234-169 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het rapport "Stropen met lange honden in Nederland" van de Stichting DutchGalgoLobby - 28286-801 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het rapport "Stropen met lange honden in Nederland" van de Stichting DutchGalgoLobby - 28286-801 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de agenda van en de Nederlandse inzet voor de NAVO-top, die op 4 en 5 september 2014 in Newport, Verenigd Koninkrijk wordt gehouden - 28676-213 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de agenda van en de Nederlandse inzet voor de NAVO-top, die op 4 en 5 september 2014 in Newport, Verenigd Koninkrijk wordt gehouden - 28676-213 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 augustus 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vogelgriep in Milheeze - 28807-189 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vogelgriep in Milheeze - 28807-189 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdpad ten aanzien van de invoering van de kentekenplicht voor tractoren - 29398-460 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdpad ten aanzien van de invoering van de kentekenplicht voor tractoren - 29398-460 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerp van de Subsidieregeling TeamAlert 2015 - 29398-461 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerp van de Subsidieregeling TeamAlert 2015 - 29398-461 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan antipiraterijmissies 2015 - 29521-278 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan antipiraterijmissies 2015 - 29521-278 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden met als gevolg verdringing op de arbeidsmarkt - 29544-578 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden met als gevolg verdringing op de arbeidsmarkt - 29544-578 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-601 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-601 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Jaarverslag 2013 Nationale Veiligheidsinstantie Spoor (NSA) na een nadere analyse door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - 29893-178 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Jaarverslag 2013 Nationale Veiligheidsinstantie Spoor (NSA) na een nadere analyse door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - 29893-178 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding RIVM-rapport "Wonen langs het spoor. Gezondheidseffecten trillingen van treinen" - 29984-583 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding RIVM-rapport "Wonen langs het spoor. Gezondheidseffecten trillingen van treinen" - 29984-583 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 maart 2015, over de mislukte kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord - 30196-304 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 maart 2015, over de mislukte kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord - 30196-304 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Warmtevisie - 30196-305 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Warmtevisie - 30196-305 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek uitbesteding transitieproces IV/ICT - 31125-46 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 07 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek uitbesteding transitieproces IV/ICT - 31125-46 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 07 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel over het signaal dat scholen voor voortgezet onderwijs hun vmbo-afdelingen afstoten om wit te kunnen blijven - 31289-201 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel over het signaal dat scholen voor voortgezet onderwijs hun vmbo-afdelingen afstoten om wit te kunnen blijven - 31289-201 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang versterking van zelfregulering franchisesector - 31311-149 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang versterking van zelfregulering franchisesector - 31311-149 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31765-138 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31765-138 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over ABN AMRO - 31789-53 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 07 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over ABN AMRO - 31789-53 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 07 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 april 2015, over de uitspraak waarin de minister president zegt dat ABM AMRO voor het einde van het jaar naar de beurs zou kunnen gaan - 31789-54 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 08 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 april 2015, over de uitspraak waarin de minister president zegt dat ABM AMRO voor het einde van het jaar naar de beurs zou kunnen gaan - 31789-54 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 08 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp - 31839-421 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp - 31839-421 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van het bezoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Jordanië en pledging conferentie Koeweit - 32623-147 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van het bezoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Jordanië en pledging conferentie Koeweit - 32623-147 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending SER-advies inzake sociaal ondernemerschap - 32637-174 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending SER-advies inzake sociaal ondernemerschap - 32637-174 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Feitenrelaas over de totstandkoming en (timing van) publicatie van de twee rapporten over Turkse Nederlanders (motivaction en "parallelle samenleving") - 32824-84 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Feitenrelaas over de totstandkoming en (timing van) publicatie van de twee rapporten over Turkse Nederlanders (motivaction en "parallelle samenleving") - 32824-84 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdeling van inkomsten en uitgaven Caribisch Nederland - 32893-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdeling van inkomsten en uitgaven Caribisch Nederland - 32893-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen - 33182-57 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen - 33182-57 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdstip van toezending van de Kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten - 33326-12 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdstip van toezending van de Kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten - 33326-12 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte - 33348-11 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte - 33348-11 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-143 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-143 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de toetreding van Nederland tot de Asian Infrastructure Investment Bank als prospective founding member - 33625-152 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de toetreding van Nederland tot de Asian Infrastructure Investment Bank als prospective founding member - 33625-152 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een artikel over autopsies - 33628-8 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een artikel over autopsies - 33628-8 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over aanbieding van verslagen van de rapporteur plant- en diergezondheidspakket - 33643-16 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over aanbieding van verslagen van de rapporteur plant- en diergezondheidspakket - 33643-16 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's en over de verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's - 33659-23 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's en over de verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's - 33659-23 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn - 33931-10 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn - 33931-10 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake uitlatingen van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken over de ramp met MH-17 - 33997-23 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake uitlatingen van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken over de ramp met MH-17 - 33997-23 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport - 34000-XVI-31 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport - 34000-XVI-31 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) over subsidie in 2015 - 34000-XVIII-21 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) over subsidie in 2015 - 34000-XVIII-21 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015, over het bericht 'De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel; Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken' - 34023-8 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015, over het bericht 'De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel; Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken' - 34023-8 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-7 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-7 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief Kamer: 

Brief van het Presidium over de Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015 - 32224-11 

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van het Presidium over de Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015 - 32224-11 

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Advies van de Raad voor de rechtspraak m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg n.a.v. de nota van wijziging d.d. 30 september 2013 - 32399-22 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies van de Raad voor de rechtspraak m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg n.a.v. de nota van wijziging d.d. 30 september 2013 - 32399-22 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging RvO: 

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst - 34186 

voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, A. van Miltenburg (VVD) - 08 april 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.