Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 28, item 21

21 Stemmingen moties Transatlantic Trade & Investment Partnership

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP),

te weten:

  • -de motie-Smaling/Jasper van Dijk over geen ISDS-bepaling in het CETA-verdrag (21501-02, nr. 1430);

  • -de motie-Smaling/Jasper van Dijk over het draagvlak bij ingrijpende handelsakkoorden (21501-02, nr. 1431);

  • -de motie-Smaling/Jasper van Dijk over regulatory cooperation in vrijhandelsakkoorden (21501-02, nr. 1432);

  • -de motie-Thieme/Van Ojik over een Europees burgerinitiatief over vrijhandelsakkoorden (21501-02, nr. 1433);

  • -de motie-Thieme over een gesprek met de Verenigde Staten over onderlinge handel (21501-02, nr. 1434);

  • -de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over de effecten van vrijhandelsverdragen op ontwikkelingslanden (21501-02, nr. 1435);

  • -de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over geen ISDS-clausule in handelsverdragen (21501-02, nr. 1436);

  • -de motie-Verhoeven/Sjoerdsma over openbaarmaking van het CETA-mandaat (21501-02, nr. 1437).

(Zie vergadering van 19 november 2014.)

De voorzitter:

De motie-Smaling/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1432) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sprake is van regulatory cooperation in de vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de VS (TTIP), waarbij op internationaal verdragsniveau wordt vastgelegd dat overheden stakeholders consulteren als ze nieuwe handelsgerelateerde maatregelen willen nemen;

van mening dat dit een aantasting is van het democratisch besluitvormingsproces;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat regulatory cooperation geen deel uitmaakt van de vrijhandelsakkoorden met Canada (CETA) en de VS (TTIP),

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1438, was nr. 1432 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Smaling/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1430).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1431).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smaling/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1438, was nr. 1432).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Ojik (21501-02, nr. 1433).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (21501-02, nr. 1434).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1435).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Sjoerdsma (21501-02, nr. 1437).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.