Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 107, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 16 en 17 september a.s. de volgende spreektijden in eerste termijn te hanteren: 

voor VVD en PvdA 40 minuten; voor SP, CDA, PVV en D66 30 minuten; voor ChristenUnie en GroenLinks 25 minuten; voor SGP en PvdD 20 minuten; voor 50PLUS 15 minuten; voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren 10 minuten en voor Groep Houwers, Klein en Van Vliet 5 minuten. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

 • -het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149) (33815); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129). 

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag: 

 • -op maandag 14 september van 11.00 uur tot 19.00 uur van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (33872); 

 • -op maandag 14 september van 11.00 uur tot 13.00 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (34065); 

 • -op maandag 21 september 2015 van 10.00 uur tot 14.30 uur van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Voortman en Voordewind over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34006); 

 • -op maandag 12 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34135); 

 • -op maandag 2 november 2015 van 10.00 uur tot 20.30 uur van de vaste commissie voor Defensie over de onderdelen Materieel en Personeel. 

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik: 

 • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Koşer Kaya tot lid in de bestaande vacature en het lid Van Veldhoven tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Verhoeven; 

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Hachchi tot lid in plaats van het lid Pechtold en het lid Pechtold tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Hachchi en het lid Verhoeven tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Sjoerdsma tot lid in plaats van het lid Pechtold en het lid Pechtold tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sjoerdsma; 

 • -in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Koşer Kaya tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Verhoeven tot lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Financiën de leden Pechtold en Pia Dijkstra tot plaatsvervangend lid in plaats van de leden Van Veldhoven en Verhoeven; 

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Pechtold tot lid in plaats van het lid Bergkamp; 

 • -in de commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Sjoerdsma tot lid in de bestaande vacature en tot plaatsvervangend lid de leden Verhoeven en Bergkamp in plaats van de leden Pechtold en Sjoerdsma; 

 • -in de commissie voor de Rijksuitgaven de leden Pechtold en Pia Dijkstra tot plaatsvervangend lid in plaats van de leden Van Veldhoven en Verhoeven; 

 • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het lid Bergkamp tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Verhoeven; 

 • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Van Veldhoven tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

 • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Koşer Kaya tot lid in plaats van het lid Koolmees en het lid Sjoerdsma tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Verhoeven; 

 • -in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Koşer Kaya tot lid in plaats van het lid Verhoeven en het lid Koolmees tot lid in de bestaande vacature en het lid Van Weyenberg tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Koolmees; 

 • -in de algemene commissie voor de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Van Veldhoven tot lid in plaats van het lid Verhoeven en het lid Verhoeven tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Pechtold en het lid Hachchi tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Meenen. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 28286-785; 34000-A-38; 33979-45; 33625-78; 28286-691; 33692-53; 29675-166; 33750-XIII-81; 21501-32-785; 29984-478; 31753-102. 

Aangezien voor een aantal stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 31490-169; 33037-154; 33037-126; 31389-143; 33553-15; 29507-126; 25268-103; 29963-12; 24804-84; 33458-1; 29398-446; 31289-213; 31524-233; 29383-233; 2127-204; 29398-449; 19637-1950; 32847-151; 34058-10; 30080-74; 29383-226; 34180-1; 31752-7; 31289-237; 29544-590; 29383-241; 34122-1; 30872-186; 33965-21; 29689-611; 29689-614; 32011-35; 29023-160; 32127-212; 31239-177; 28286-725; 27428-271. 

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29237-165; 33625-171;34210-XVII-3; 27925-533; 2015Z12842; 33625-170;29237-163; 32605-166; 31787-13; 29911-109; 22112-1944; 21501-04-174; 21501-04-170; 34124-2; 21501-02-1481; 22112-1947; 31985-26; 21501-02-1480; 21501-02-1493; 26234-172; 33625-155; 33625-150; 2013Z13060;22112-1853;32852-18;32623-148; 34000-V-63; 33625-132; 33625-127; 33625-149; 33625-148; 32623-144; 32605-156; 32605-157; 21501-04-168; 21501-04-166; 21501-04-169; 31985-24;21501-02-1465; 21501-02-1443; 30573-131;2015Z03981; 2015Z03559; 21501-28-123; 33763-68; 34000-X-86; 34000-X-79; 33763-72; 2015Z06376; 33321-5; 34000-X-76; 28686-16; 34000-X-68; 30806-27; 27830-145; 27830-142; 27830-148; 27830-143; 27830-146; 27830-144; 27830-141; 25928-70; 2015Z04981; 2015Z04983; 26488-382; 2015Z02482; 30952-190; 30952-178; 30952-180; 30952-170; 24095-382; 27879-52; 32761-81; 26643-361; 24095-384; 30196-300; 31239-184; 32849-38; 31239-188; 30196-301; 33561-18; 29684-122; 32849-35; 30212-82;31239-185;30991-20;33561-20;31239-186;33561-16;32849-39;33952-31; 33450-43; 33561-19; 30196-304; 2015Z12852;33529-175; 33529-174; 33348-95; 34210-XIII-4; 34200-XIII-5; 34200-XIII-6; 34200-F-1; 34200-XIII-7; 34200-XIII-1; 34200-F-6; 29446-92; 29515-360; 33348-111; 34172-4; 34092-7; 32637-169; 34000-XIII-149; 32851-25; 34000-XIII-150; 32637-181; 32851-19;31288-474; 32637-183; 22112-1948; 28625-222; 31532-149; 26407-90; 33576-41; 26407-95; 33576-19; 30862-110; 33576-40; 28286-728; 25074-187; 29683-199; 33576-43; 26407-92; 28286-724; 26407-96; 28973-164; 22112-1969; 27858-303; 27858-307; 27858-306; 34041-40; 34121-1; 2014Z23348; 30501-35; 29515-355; 32637-158; 33561-15; 28286-796; 22112-1951; 33043-39; 29683-197; 28807-187; 30196-298; 20487-47; 21501-32-812; 34000-XIII-46; 32813-95; 30991-14; 2015Z03908; 24095-380; 26643-345; 21501-33-524; 24095-378;24095-377; 24095-376; 32761-78; 28165-192; 28165-194; 28165-191; 28165-196; 28165-217; 28165-218; 28165-219; 28165-185; 28165-215; 29984-584; 28165-182; 28165-178; 28165-180; 34000-IX-26; 21501-20-984; 31789-64; 31789-53; 22112-1971; 22112-1977; 2015Z11017; 21501-07-1262; 20454-111; 32013-102; 21501-07-1264; 21501-07-1267; 31568-135; 34000-VII-49; 33750-VIII-97; 33509-38; 32620-157; 32402-68; 32012-15; 34104-54; 29538-187; 29477-335; 29477-328; 29477-330; 29477-331; 29477-332; 2015Z11568; 32706-67; 33965-22; 34210-XV-3; 34200-XV-7; 34200-XV-6; 33566-82; 34200-XV-5; 34000-XV-61; 34000-XV-60; 34200-XV-1; 26448-534; 17050-507; 17050-508; 29544-636; 2015Z10941; 34108-23; 17050-504; 22112-1982; 34200-V-9; 2015Z12304; 2015Z12369; 33625-169; 29689-627; 32820-136; 2015Z11620; 2015Z12534; 34000-XVI-112; 2015Z13079; 2015Z12582; 24587-617; 29689-626; 29538-190; 29538-191; 2014Z22351; 30995-93; 29544-587; 34108-9; 32851-18; 31066-230; 26642-131; 21501-02-1468; 32623-145; 34000-VI-71; 34000-VI-70; 29893-176; 2015Z03643; 34000-V-52; 33818-60; 30952-181; 32317-276; 29407-192; 29861-37; 29407-197; 29407-198; 31288-418; 31135-50; 30012-50; 33716-31; 29754-306; 21501-30-345; 34120-4; 29453-370; 2015Z05657; 32851-22; 32620-153; 32761-79; 17050-496; 17050-498; 24515-300; 33880-13; 33650-41; 33650-40; 34000-V-50; 32847-166; 29453-369; 29453-366; 29453-364; 33978-24; 33966-68; 34000-V-49; 29521-266; 31490-166; 26643-327; 31490-164; 26643-330; 2015Z05153; 2015Z05356; 29628-504; 29628-508; 29628-510; 29628-509; 29628-513; 29517-96; 29628-515; 28684-423; 30995-96; 28684-438; 26448-527; 17050-494; 26448-528; 28719-91; 26448-529; 30952-183; 26448-530; 17050-497; 33818-61; 26448-531; 26448-533; 33928-19; 32300-6; 32300-5; 32300-4; 21501-02-1483; 21501-02-1470; 21501-02-1469; 22112-1949; 34000-VI-74; 34000-VI-73; 34000-VI-75; 26643-356; 34000-VI-76; 2015Z06429; 34000-VI-69; 34000-VI-19; 29544-598; 29544-603; 2014Z23805; 34000-55; 33783-16; 29453-378; 31753-93; 19637-1959; 33818-62; 29344-125; 29248-283; 2015Z08029; 34000-VI-84; 31936-265; 28286-811; 31109-17; 31753-98; 2015Z08301; 2015Z08437; 31753-99; 23432-397; 23432-398; 23432-396; 29521-290; 34000-V-67; 2015Z07667; 34000-X-89; 28676-223; 30952-186; 30952-185; 30952-191; 30952-192; 30196-295; 30420-222; 31288-419; 25834-93; 29544-576; 29544-580; 30079-58; 25268-114; 33625-147; 31532-141; 33845-10; 2015Z10384; 27925-559; 27925-525; 27925-532; 27925-541; 27925-545; 27925-538; 27925-543; 27925-540; 27925-535; 27925-536; 27925-528; 27925-539; 27925-544; 34000-V-72; 21501-28-127; 21501-02-1508; 21501-02-1500; 32735-143; 2015Z07251; 2015Z01536; 32735-128; 32735-126; 32735-129; 32735-130; 34102-3; 34000-IV-36; 34000-IV-37; 33845-7; 34000-IV-39; 34000-IV-40; 31568-158; 29653-18. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

 • -het VSO over het convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" (34000-VIII, nr. 110), met als eerste spreker het lid Straus van de VVD; 

 • -het VSO over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu (32757, nr. 114), met als eerste spreker het lid Smaling van de SP. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Sjoerdsma van D66. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. De hele zomer al houdt de vluchtelingenproblematiek ons in haar greep. We hebben allemaal de beelden voor ogen van vluchtelingen die sterven op zee of stikken in vrachtwagens. Het is het belangrijkste probleem van deze tijd. Gisteren bleek dat de coalitie dit probleem helaas niet in de plenaire zaal wil bespreken. Zij wil het probleem negeren, maar daarvoor is dit veel en veel te belangrijk. Daarom doe ik mede namens de SP, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag opnieuw een verzoek tot het houden van een plenair debat met de minister-president en staatssecretaris Dijkhoff, te houden voor het eerstvolgende Europese overleg op 14 september. Daarvóór, dus uiterlijk binnen twee weken, ontvang ik graag een brief van het kabinet, met daarin het standpunt van het kabinet en de voorstellen van de studiegroep over dit probleem. 

De voorzitter:

Dat betekent een debat volgende week, met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Steun van de CDA-fractie. 

De heer Klaver (GroenLinks):

Van harte steun. Gisteren heb ik over hetzelfde onderwerp een debat aangevraagd dat is omgezet in een dertigledendebat. Dat werd gesteund door de voltallige oppositie. Ik kan me voorstellen dat we dat proberen om te zetten — het staat nu toch op de lijst — in een meerderheidsdebat. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het verzoek was volgens mij mede namens mij ingediend, dus uiteraard steun. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Datzelfde geldt voor mij: ook steun en volgens mij was het verzoek mede namens ons. 

De heer Azmani (VVD):

Zoals ik gisteren al heb aangegeven in de regeling van werkzaamheden, is er een ingelaste JBZ-Raad op 14 september. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die verantwoordelijk is voor het migratiedossier, gaat erheen. Wat mij betreft is het gewoon een debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. We hebben besloten om dat in de vorm van een algemeen overleg te doen. Ik heb zelf dan ook geen behoefte aan een plenair debat met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie. 

De voorzitter:

U steunt het verzoek niet. 

De heer Azmani (VVD):

Nee, ook omdat over twee weken de Algemene Politieke Beschouwingen zijn. Het zou mij niet verbazen als het onderwerp immigratie daar een belangrijk onderdeel van is. Overigens hebben we na de ingelaste JBZ-Raad ook nog een Europese top in oktober. Daarvoor is dan ook weer een debat. We kunnen elke week debatteren over migratie en het is ook belangrijk dat de Kamer dat doet, maar ik heb nu geen behoefte aan een plenair debat met de minister-president. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik kan meegaan met de redenatie van de VVD-collega, in de zin dat we een JBZ-Raad hebben met de staatssecretaris en daarna een Europese top met de minister-president, maar tegelijkertijd begrijp ik ook de behoefte om snel met de minister-president hierover plenair te spreken. Wat dat betreft dus steun voor een plenair debat. 

De voorzitter:

Het verzoek was om volgende week een plenair debat te houden. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Dat snap ik. Dat betekent dat we wat we anders in het kader van de Europese top hadden gedaan, nu naar voren halen. Maar wat mij betreft skippen we dan het AO. 

De voorzitter:

U geeft steun aan het verzoek. Daarmee is er een meerderheid voor uw verzoek, mijnheer Sjoerdsma. Ik begreep dat het verzoek van gisteren hiermee wordt omgezet. Ik zie de heer Sjoerdsma instemmend knikken. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Uiteraard, voorzitter. Dan zetten we dat debat om in een meerderheidsdebat, dat lijkt mij wel zo collegiaal. Ik hoop dat de heer Klaver mij de tweede plek wil gunnen. 

De voorzitter:

Daar gaat de heer Klaver gelukkig voor hem niet over. Dank u wel, mijnheer Sjoerdsma. De spreektijd is vier minuten per fractie. 

Ik geef het woord wederom aan de heer Sjoerdsma, nu in verband met een rappel. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Het zijn zelfs twee rappellen, voorzitter. Het gaat over schriftelijke vragen over Saudi-Arabië en het bericht dat Nederland gepoogd zou hebben om de immuniteit van de Saudische ambassadeur op te heffen. Deze vragen zijn ingezonden op 24 juni. Mijn tweede rappel betreft de recente berichten dat Palestijnse landbouwgrond is vernietigd door Israël. Deze vragen zijn ingezonden op 7 juli 2015. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Overigens zal ik dat ook op het vorige punt doen, want dat betreft ook een verzoek om informatie aan de regering, te ontvangen voor het debat van volgende week. 

Het woord is aan mevrouw Keijzer. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Vanmorgen waren er in de kranten en op de radio al vooraankondigingen en gesprekken over de uitzending van ZEMBLA van vanavond. Het nieuws is niet dat allerlei ICT-systemen vastlopen, het nieuws is dat er een angstcultuur is bij, in dit geval, de Sociale Verzekeringsbank en dat de overheid een soort willoos slachtoffer is van allerlei ICT-bedrijven. Om te voorkomen dat Capgemini — daar gaat het in dit geval over — het kantoor in India sluit en er stoere taal van het ministerie komt en we vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag, sta ik hier om een debat aan te vragen met staatssecretaris Klijnsma over de ZEMBLA-uitzending van vanavond en alle problemen die er zijn in de ICT-sector in relatie tot de overheid en de miljarden belastinggeld die daarin verdwijnen. 

De voorzitter:

U vraagt om een debat met de staatssecretaris van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de Sociale Verzekeringsbank. Dat is de insteek van het debat, begrijp ik. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ja. 

Mevrouw Leijten (SP):

Er is in de Kamer al uitgebreid gesproken over het multiregistratiesysteem en de rol van Capgemini daarin. Sterker nog: mijn collega Ulenbelt heeft aan staatssecretaris Klijnsma gevraagd om te bekijken of het geld kan worden teruggevorderd van Capgemini. Dat zou zij uitzoeken. Volgens mij is het dus goed om na de uitzending een brief te krijgen. We hebben nu alvast gezegd dat we die brief willen hebben. Ik wil graag dat dit onderwerp in de brief behandeld wordt. Dan weten we of de staatssecretaris al heeft uitgezocht of het geld kan worden teruggevorderd van Capgemini. Naar aanleiding van de brief kunnen we bekijken of er een debat moet plaatsvinden. 

De voorzitter:

Op dit moment verleent u wel steun aan het informatieverzoek, maar nog niet aan het verzoek om een debat te plannen. 

Mevrouw Leijten (SP):

Met de uitdrukkelijke vraag aan de staatssecretaris om de stand van zaken te geven van het verzoek dat de Kamer in een eerder debat heeft gedaan. 

De voorzitter:

Dat staat geregistreerd. 

De heer De Graaf (PVV):

Als ik het wel heb vernomen uit het nieuws, zijn er ook geluiden om juist deze uitkeringen via DUO te gaan doen. Dat is een reden te meer om dat ook mee te nemen in de brief en in het debat. Ik verleen dus steun aan beide verzoeken. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Onze lijn is om eerst de uitzending af te wachten voordat we een oordeel daarover hebben. Daarom verlenen wij op dit moment geen steun aan dit verzoek. 

De voorzitter:

Op dit moment geen steun. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

In die laatste woorden kan ik mij zeker vinden. Ik steun ook het verzoek om een brief met nadere informatie te ontvangen, maar ik wil eerst de brief ontvangen en dan bekijken hoe we ermee verder gaan. Ik verleen nu dus geen steun aan het verzoek om een debat te houden. 

De heer Krol (50PLUS):

Eerst de uitzending, dan de brief en daarna wellicht het debat. 

De voorzitter:

Normaal gesproken had ik het niet toegestaan, maar er is al heel veel media-aandacht geweest voor deze uitzending. Dat is lastig. Daarom heeft mevrouw Keijzer de kans gekregen om dit hier al aan te vragen. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Dat is ons allemaal niet ontgaan. Ik steun daarom het verzoek om een brief te ontvangen. Op basis daarvan zullen we verder kijken. Op dit moment verleen ik dus nog geen steun aan het verzoek om een debat te houden. Ik wil eerst de brief ontvangen. 

Mevrouw Vermeij (PvdA):

We hebben hierover al eerder gedebatteerd. Mevrouw Leijten refereerde al aan het debat met haar collega Ulenbelt in de commissie voor Sociale Zaken. De geluiden baren ons grote zorgen. Uiteraard willen we eerst de uitzending zien. We steunen het verzoek om op korte termijn een brief te ontvangen. Daarna kunnen we bezien of we een debat willen houden en, zo ja, op welke wijze wij daar vorm aan willen geven. 

De heer Potters (VVD):

Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Vermeij. Laten we eerst de brief en de uitzending afwachten. Dan bekijken we daarna of we later in een regeling wellicht een verzoek om een debat steunen. 

De voorzitter:

U hebt brede steun voor uw verzoek om een schriftelijke reactie op de uitzending te ontvangen, mevrouw Keijzer. De Kamer ontvangt ook graag een reactie op de aanvullende vragen die zijn gesteld. Op dit moment hebt u niet de steun van de Kamer voor het houden van een plenair debat. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik heb even geteld. Volgens mij heb ik ook geen steun voor een dertigledendebat. Het zij zo op dit moment. Je ziet het vaker: ICT-discussies worden constant opgeknipt, waardoor we nooit met elkaar kunnen spreken over de vraag hoe je dit in den brede voorkomt. Het gaat niet alleen over het MRS bij het UWV. Het gaat ook over het systeem RADAR bij Justitie en andere onderwerpen. Ik heb een aantal collega's horen zeggen: eerst maar eens even de uitzending afwachten. Ik meld mij nu dus aan voor de regeling van morgen. Ik hoop dat we dan wel voldoende steun hebben om hierover te debatteren. Er moet echt iets veranderen, want anders blijven we deze discussie voeren ten koste van veel burgers en miljarden aan belastinggeld. 

De voorzitter:

Dank voor uw aanmelding voor de regeling van morgen. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Voordewind van de fractie van de ChristenUnie. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Vandaag is een 8.000 pagina's dik rapport uitgekomen waarin 200 ontwikkelingsprojecten en 64 ontwikkelingsorganisaties onder de loep worden genomen. Hiervoor was er veelal kritiek op het functioneren van particuliere organisaties, maar we zien nu dat ze uitstekend werk verrichten en efficiënt en effectief zijn. Daarom vraag ik een debat aan met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en voorafgaand een brief. 

De voorzitter:

En die brief moet een reactie bevatten op dat vuistdikke of misschien wel twee vuisten dikke rapport? 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het is waarschijnlijk wel drie vuisten dik. 

De voorzitter:

Het moet dus een reactie bevatten op dat drie vuisten dikke rapport. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het is altijd plezierig om te horen dat belastinggeld effectief en efficiënt wordt besteed. Ik ontvang graag een brief en ik steun het verzoek om een debat te houden. 

De heer Smaling (SP):

Steun voor het debat. 

Kan de microfoon trouwens niet wat omhoog? Ik sta altijd zo gebogen. 

De voorzitter:

Dat kan, maar dat moet u zelf doen, mijnheer Smaling. 

De heer Van Laar (PvdA):

De organisaties zijn zelf de opdrachtgever van het rapport. We zien graag eerst de brief, voordat we de afweging maken of er daadwerkelijk een debat moet worden gehouden. Ik steun dus het verzoek om de brief, maar niet dat om het debat. 

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor een uitgebreide reactie van het kabinet hierop in een brief. Daarna bekijken we of het een apart debat moet zijn of dat het betrokken kan worden bij de behandeling van de begroting van BuHa-OS. 

De heer Teeven (VVD):

Geen steun voor het debat. Dit verzoek had prima in de procedurevergadering kunnen worden gedaan. De brief van de zijde van het kabinet mag er wel komen. 

De voorzitter:

Mijnheer Voordewind, u hebt niet de steun van de meerderheid van de Kamer voor het houden van een plenair debat. Wel is er brede steun om het kabinet te vragen om een reactie op het genoemde onderwerp. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dat constateer ik ook. Ik wacht eerst de brief af en hoop dat dit een uitgebreide brief is waarmee recht wordt gedaan aan het rapport. We zullen daarna bekijken, in de commissie of misschien in de regeling, of er aanleiding genoeg is om er een debat over te voeren. Wat mij betreft wel. Als het plenair niet lukt, zullen we het in de commissie gaan organiseren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Dik-Faber van de fractie van de ChristenUnie. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Al jaren strijden bewoners in Groningen tegen de oppermachtige NAM als het gaat om het afhandelen van schade aan en waardevermindering van de huizen. De rechtbank in Assen heeft nu een uitspraak gedaan dat de NAM per direct de waardevermindering van de huizen moet vergoeden. Ik vind dit een belangrijke uitspraak en wil hierover graag een debat met de minister van Economische Zaken, voorafgegaan door een brief. 

De heer Omtzigt (CDA):

Zoals de collega aangeeft, is dit een zeer belangwekkende uitspraak, zeker voor de Groningers die al heel lang wachten met scheuren in de muren. Wij steunen het debat. Dit debat hoeft niet onmiddellijk plaats te vinden, want wij willen een aantal zeer specifieke vragen over deze uitspraak stellen. Ik zou willen vragen om een schriftelijke ronde te doen met een inbreng morgen zodat we echt kunnen vragen hoe deze uitspraak geïnterpreteerd kan worden. 

De heer Krol (50PLUS):

Ook steun. Ik sluit mij graag aan bij collega Omtzigt. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Groningers hebben recht op hun geld. De uitspraak van de rechter vandaag is heel belangrijk. De Partij van de Arbeid heeft al eerder de bewijslast omgedraaid omdat zij vindt dat de bewoners niet krijgen waar zij recht op hebben. Ik wil graag een brief van het kabinet. Ik stel wel voor dat we een van de drie geplande grote debatten gebruiken om dit onderwerp te bespreken. Dat lijkt mij de snelste manier om dit op de plenaire agenda te krijgen. Dat vind ik in het belang van de Groningers. Ik geef dat mee ter overweging. 

De voorzitter:

Een apart debatverzoek steunt u dus niet. U wilt het agenderen voor een de reeds geplande debatten. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Precies, maar ik wil wel een brief van het kabinet om dit zo spoedig mogelijk te kunnen bespreken. 

De heer Ziengs (VVD):

Namens mijn collega Bosman volg ik dezelfde lijn als collega Vos, ook in verband met de afspraken in de procedurevergadering om drie grote debatten te plannen. We denken dat dit daaronder gepland kan worden. 

Mevrouw Klever (PVV):

We hebben gisteren in de procedurevergadering afgesproken om op korte termijn drie grote debatten te voeren, zoals de andere woordvoerders ook gezegd hebben. Dit is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Dit is heel goed nieuws voor de Groningers. Dit moeten we zeker meenemen bij een van de drie debatten. Dat is denk ik ook de snelste manier. Van harte steun voor een brief van het kabinet hierover. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun voor de suggestie van de schriftelijke ronde en een brief. Het lijkt mij goed om dit in een van de drie grote debatten mee te nemen, waarbij we ons natuurlijk ook nog even moeten afvragen bij welk debat we het zullen kunnen betrekken wanneer de NAM in beroep zou gaan. Als het dan in de planning toch niet bij een van de drie grote debatten kan, kan het zo zijn dat we moeten besluiten om het alsnog apart te behandelen. Als de NAM in beroep gaat, kunnen we er natuurlijk niet over spreken. Dan moeten we op dat moment erop terugkomen. 

De heer Smaling (SP):

Het is een belangrijke uitspraak van de rechtbank. De SP is daar zeer blij mee. Steun voor het debat, maar met aantekening die collega's eveneens hebben gemaakt dat we het gisteren hebben gehad over meerdere grote debatten. Laten we doen wat het meest praktisch is. 

De voorzitter:

Mevrouw Dik-Faber, er is brede behoefte aan de brief waarom u gevraagd hebt. Ook is er een verzoek gedaan om via de griffier van de commissie te inventariseren welke vragen in die brief beantwoord moeten worden. Die vraag ga ik neerleggen bij de commissiegriffier. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet zodat het weet dat de vragen eraan komen. Veel collega's hebben gezegd hierover te willen praten, maar niet in een apart debat. U hebt niet de steun voor het agenderen van een apart debat hierover. We zullen het in overleg met de commissie toevoegen aan de agenda van een van de drie debatten waaraan gerefereerd is. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik ben heel blij met de steun van de Kamer voor het belang van dit onderwerp. Laten wij bezien hoe wij dit zo snel mogelijk op de agenda kunnen zetten. Als er drie debatten aankomen, moet het toch mogelijk zijn om dit onderwerp aan een van die drie toe te voegen. Ik ben hier heel blij mee. Verder steun ik het voorstel voor een schriftelijke inventarisatie van onze vragen. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb een rappel voor een aantal schriftelijke vragen. 

De eerste set vragen heeft betrekking op de meetgegevens op het Nederlandse olie- en gasportaal, in het bijzonder op de injectie van afvalwater in Twente. Deze vragen zijn gesteld door de fracties van het CDA en GroenLinks en ingezonden op 28 juli 2015. 

De tweede set vragen heeft betrekking op het bericht dat tientallen miljoenen in de zorg aan onnodig fiscaal advies zijn verspild. Die vragen zijn op 13 juli 2015 ingezonden. 

Ik zou graag zien dat beide sets vragen voor aanstaande dinsdag worden beantwoord. 

Dan is er nog een set vragen over het bericht dat de rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed. De laatste vraag daarvan was of die vragen voor eind augustus konden worden beantwoord. Ik zou graag zien dat de antwoorden hier morgen zijn. Deze vragen zijn zeer urgent geworden, zeker gezien de publicatie van de plannen. 

De antwoorden op de laatste set vragen zijn wel verschenen op de website van het ministerie van Sociale Zaken, maar nog niet op de website van de Tweede Kamer. Wellicht kan de Griffie informeren of de antwoorden al zijn doorgestuurd? 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, inclusief de deadlines die u hebt gesteld. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb nog één vraag aan u. Er is gisteren een uitgebreide wisseling met de heer Van Raak geweest over de Prinsjesdagstukken. Ik heb mij daar ook in gemengd. 

De voorzitter:

Dat is een heel ander punt dat niet is aangemeld voor de regeling. De afspraak is dat punten die hier aan de orde komen, van tevoren worden gepubliceerd op het overzicht voor de regeling van werkzaamheden opdat alle fracties aan de discussie kunnen meedoen, ook de fracties die hier nu niet aanwezig zijn. Misschien kunt u dit punt aanmelden voor de regeling van werkzaamheden morgen. Dan kan iedereen hier goed beslagen ten ijs komen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ik wil een vraag aan u stellen. Kunt u aangeven wanneer de antwoorden daarop komen? 

De voorzitter:

Ik ben niet voorbereid op deze vraag, die ik normaal ook niet krijg, omdat deze vraag niet was aangemeld voor de regeling van werkzaamheden. Hiermee heb ik meteen uw vraag beantwoord: ik weet het niet. 

De heer Vos heeft zijn verzoek voor de regeling ingetrokken. Dan is er een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering tot 15.15 uur. 

De vergadering wordt van 14.07 uur tot 15.16 uur geschorst.