Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 107, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Gevolgen en maatregelen hoge asielinstroom - 19637-2027 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen en maatregelen hoge asielinstroom - 19637-2027 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Eurogroep 14 augustus 2015 - 21501-07-1295 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Eurogroep 14 augustus 2015 - 21501-07-1295 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van nieuwe documenten over het ESM-leningenprogramma Griekenland, opheffen van vertrouwelijkheid van documenten en een reactie op het verzoek van de commissie Financiën over het effectieve rentepercentage - 21501-07-1296 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van nieuwe documenten over het ESM-leningenprogramma Griekenland, opheffen van vertrouwelijkheid van documenten en een reactie op het verzoek van de commissie Financiën over het effectieve rentepercentage - 21501-07-1296 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van de Europese Commissie inzake het Eurowobverzoek om vrijgave van correspondentie over de naheffing tussen Nederland en de Commissie van 20 oktober 2014 t/m 28 oktober 2014 - 21501-07-1305 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 juli 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van de Europese Commissie inzake het Eurowobverzoek om vrijgave van correspondentie over de naheffing tussen Nederland en de Commissie van 20 oktober 2014 t/m 28 oktober 2014 - 21501-07-1305 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 juli 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli jl. in Luxemburg - 21501-08-586 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli jl. in Luxemburg - 21501-08-586 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 in Luxemburg - 21501-30-354 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 in Luxemburg - 21501-30-354 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 19 juni 2015 te Luxemburg - 21501-31-381 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 19 juni 2015 te Luxemburg - 21501-31-381 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publieke consultatie inzake de midden termijn herziening van de Europese maritieme strategie - 22112-1994 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publieke consultatie inzake de midden termijn herziening van de Europese maritieme strategie - 22112-1994 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoofdlijnen van de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 70e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) - 26150-144 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoofdlijnen van de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 70e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) - 26150-144 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toepassing van CO2 bij de bestrijding van veldmuizen in relatie tot de Europese biocidenverordening - 27858-324 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toepassing van CO2 bij de bestrijding van veldmuizen in relatie tot de Europese biocidenverordening - 27858-324 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen inzake de NAVO, Turkije en ISIS - 27925-562 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen inzake de NAVO, Turkije en ISIS - 27925-562 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro - 28642-64 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro - 28642-64 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+ - 28828-92 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+ - 28828-92 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Algemene Maatregel van Bestuur beleggingsverzekeringen - 29507-137 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Algemene Maatregel van Bestuur beleggingsverzekeringen - 29507-137 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) in de adviesaanvraag inzake militaire snelle reactiemachten en democratische legitimiteit niet buiten beschouwing te laten - 29521-298 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) in de adviesaanvraag inzake militaire snelle reactiemachten en democratische legitimiteit niet buiten beschouwing te laten - 29521-298 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bekendstelling van de Regeling vergoeding beroepsziekten politie - 29628-553 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bekendstelling van de Regeling vergoeding beroepsziekten politie - 29628-553 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’, een onderzoek naar pabogediplomeerden in het vmbo - 30079-61 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’, een onderzoek naar pabogediplomeerden in het vmbo - 30079-61 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout - 30196-356 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juli 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout - 30196-356 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juli 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Latere indiening van de Wet over de uitvoering van het antidopingbeleid - 30234-135 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Latere indiening van de Wet over de uitvoering van het antidopingbeleid - 30234-135 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Leergroei en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs (vo) - 31289-250 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Leergroei en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs (vo) - 31289-250 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling - 31289-251 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling - 31289-251 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs - 31293-267 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs - 31293-267 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag 2014 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-90 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag 2014 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-90 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

5e voortgangsbrief illegaal taxivervoer - 31521-94 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

5e voortgangsbrief illegaal taxivervoer - 31521-94 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brieven van de G4 en de G32 aangaande Agenda Stad - 31757-75 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brieven van de G4 en de G32 aangaande Agenda Stad - 31757-75 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op notitie "Evaluatie kwaliteit suppletoire begrotingswetten" - 31865-69 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op notitie "Evaluatie kwaliteit suppletoire begrotingswetten" - 31865-69 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake nadere informatie over de evacuatie van Nederlanders in Jemen - 32623-153 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake nadere informatie over de evacuatie van Nederlanders in Jemen - 32623-153 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oplevering Staat van de Woningmarkt 2015 - 32847-186 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oplevering Staat van de Woningmarkt 2015 - 32847-186 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkoop REAAL - 33532-46 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 juli 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkoop REAAL - 33532-46 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 juli 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 juli 2015, over uitspraken van een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken over de rijkscoördinatieregeling (RCR) bij de realisatie van windparken op land - 33612-51 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 juli 2015, over uitspraken van een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken over de rijkscoördinatieregeling (RCR) bij de realisatie van windparken op land - 33612-51 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het Gezondheidsraadadvies "Hemofilie, hiv en de Wbmv" - 33693-4 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie op het Gezondheidsraadadvies "Hemofilie, hiv en de Wbmv" - 33693-4 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de deal van de P3+3 en Iran over het nucleaire programma - 34000-V-79 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de deal van de P3+3 en Iran over het nucleaire programma - 34000-V-79 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen - 34000-VI-104 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen - 34000-VI-104 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 3 juni 2015 over Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij Defensie - 34000-X-109 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 3 juni 2015 over Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij Defensie - 34000-X-109 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken 1ste helft 2015 - 34000-XVII-46 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken 1ste helft 2015 - 34000-XVII-46 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Sectorrapportage Asbest 2015 - 25834-101 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de Sectorrapportage Asbest 2015 - 25834-101 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel uit de Volkskrant van 25 juni 2015, ‘Baan en salaris van laagbetaalde steeds onzekerder’ - 29544-643 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel uit de Volkskrant van 25 juni 2015, ‘Baan en salaris van laagbetaalde steeds onzekerder’ - 29544-643 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbod van het Britse National Border and Targeting Centre (NBTC) van het Home Office (Ministerie van Binnenlandse Zaken) om een presentatie te verzorgen over het gebruik van PNR-gegevens - 32317-318 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbod van het Britse National Border and Targeting Centre (NBTC) van het Home Office (Ministerie van Binnenlandse Zaken) om een presentatie te verzorgen over het gebruik van PNR-gegevens - 32317-318 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn - 32317-319 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn - 32317-319 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eerste en tweede "Trendrapport Open Data" van de Algemene Rekenkamer - 32802-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eerste en tweede "Trendrapport Open Data" van de Algemene Rekenkamer - 32802-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse inspanningen ter bestrijding van Ebola-uitbraak - 33625-175 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse inspanningen ter bestrijding van Ebola-uitbraak - 33625-175 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdelijke regeling voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden - 34000-X-110 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdelijke regeling voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden - 34000-X-110 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ministeriële Commissie Migratie - 19637-2028 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ministeriële Commissie Migratie - 19637-2028 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (“Gymnich”) van 4 en 5 september 2015 - 21501-02-1523 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (“Gymnich”) van 4 en 5 september 2015 - 21501-02-1523 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie op 2 en 3 september a.s. te Luxemburg - 21501-28-129 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie op 2 en 3 september a.s. te Luxemburg - 21501-28-129 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afgifte vergunning voor export van overtollig defensiematerieel naar Jordanië - 22054-262 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afgifte vergunning voor export van overtollig defensiematerieel naar Jordanië - 22054-262 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de EU-blue card - 22112-1995 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de EU-blue card - 22112-1995 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voetbal en Veiligheid - 25232-65 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voetbal en Veiligheid - 25232-65 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding eindrapportage “Signaleren en tegengaan van pesten: het KiVa antipestprogramma” - 29240-72 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding eindrapportage “Signaleren en tegengaan van pesten: het KiVa antipestprogramma” - 29240-72 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - 29279-272 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - 29279-272 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang wetgeving voor de e-overheid - 29362-247 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang wetgeving voor de e-overheid - 29362-247 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarstukken Staatsbosbeheer 2014 - 29659-140 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarstukken Staatsbosbeheer 2014 - 29659-140 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Flexibiliteit in het aalbeheerplan - 29664-133 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Flexibiliteit in het aalbeheerplan - 29664-133 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, over het ICT-systeem RADAR - 29911-116 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, over het ICT-systeem RADAR - 29911-116 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail - 29984-612 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail - 29984-612 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP - 31125-61 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP - 31125-61 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland - 31288-484 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland - 31288-484 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inspectierapporten Aloysius College - 31289-252 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inspectierapporten Aloysius College - 31289-252 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Onderzoeksrapport De Netwerkschool - 31524-249 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Onderzoeksrapport De Netwerkschool - 31524-249 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding SCP-rapport "Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid" - 32043-266 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding SCP-rapport "Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid" - 32043-266 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief aan BNG over de garantie regeling ten behoeve van stichting vastgoed Pasana - 32299-43 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift van de brief aan BNG over de garantie regeling ten behoeve van stichting vastgoed Pasana - 32299-43 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 9 en 10 juli 2015 en het verslag van de op 20 juli 2015 ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel - 32317-320 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 9 en 10 juli 2015 en het verslag van de op 20 juli 2015 ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel - 32317-320 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk - 32336-41 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk - 32336-41 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Autobrief 2 - 32800-28 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Autobrief 2 - 32800-28 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-166 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 - 32820-166 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie van het beleidskader derivaten van Infrastructuur en Milieu - 33489-22 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie van het beleidskader derivaten van Infrastructuur en Milieu - 33489-22 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 26 mei 2015, over het bericht "Hulp aan Afrika om migratie te stoppen" - 33625-176 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 26 mei 2015, over het bericht "Hulp aan Afrika om migratie te stoppen" - 33625-176 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek "werknemers en insolventie" - 33695-9 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek "werknemers en insolventie" - 33695-9 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten - 33872-13 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten - 33872-13 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 11 en 12 september te Luxemburg - 21501-07-1306 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 11 en 12 september te Luxemburg - 21501-07-1306 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda van de Milieuraad op 18 september 2015 - 21501-08-587 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda van de Milieuraad op 18 september 2015 - 21501-08-587 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de extra Landbouwraad op 7 september 2015 - 21501-32-852 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de extra Landbouwraad op 7 september 2015 - 21501-32-852 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning brief PGB - 25657-201 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning brief PGB - 25657-201 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie Wet BIG - 29282-231 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie Wet BIG - 29282-231 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport inzake Proefberekeningen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-346 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport inzake Proefberekeningen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-346 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding quick scan ontsporingsrisico’s spoorvoertuigen zonder baanschuiver - 29893-197 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding quick scan ontsporingsrisico’s spoorvoertuigen zonder baanschuiver - 29893-197 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitlatingen van de Oostenrijkse parlementariër Pilz inzake het aftappen en doorspelen naar de NSA van Nederlands dataverkeer door de Duitse inlichtingendienst BND - 30977-121 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitlatingen van de Oostenrijkse parlementariër Pilz inzake het aftappen en doorspelen naar de NSA van Nederlands dataverkeer door de Duitse inlichtingendienst BND - 30977-121 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Proces klimaatonderhandelingen op weg naar de VN klimaatconferentie COP21 te Parijs en appreciatie nieuwe versie onderhandelingstekst - 31793-117 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Proces klimaatonderhandelingen op weg naar de VN klimaatconferentie COP21 te Parijs en appreciatie nieuwe versie onderhandelingstekst - 31793-117 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie inzake "bolletjesvluchten vanaf Eindhoven Airport" - 31936-293 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie inzake "bolletjesvluchten vanaf Eindhoven Airport" - 31936-293 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verplaatsing SNS Bank - 33532-47 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verplaatsing SNS Bank - 33532-47 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Extra humanitaire bijdrage aan Jemen - 33625-177 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Extra humanitaire bijdrage aan Jemen - 33625-177 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Humanitaire Hulp Syrië regio en Irak - 33625-178 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Humanitaire Hulp Syrië regio en Irak - 33625-178 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Forensische Geneeskunde - 33628-10 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Forensische Geneeskunde - 33628-10 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het “Five Presidents' Report” over de EMU - 21501-20-1003 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het “Five Presidents' Report” over de EMU - 21501-20-1003 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herschikking verordening datacollectie gemeenschappelijk visserijbeleid - 22112-1996 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herschikking verordening datacollectie gemeenschappelijk visserijbeleid - 22112-1996 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van verdragen: SOFA Jordanië en SOFA Uganda - 24493-R1557-63 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van verdragen: SOFA Jordanië en SOFA Uganda - 24493-R1557-63 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Arbeid en zorg en een reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma over vaderschapsverlof - 25883-258 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Arbeid en zorg en een reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma over vaderschapsverlof - 25883-258 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorconsultatie afwegingskader nationale teeltbevoegdheid - 27428-309 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorconsultatie afwegingskader nationale teeltbevoegdheid - 27428-309 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de schikking die getroffen is met de voormalige president-directeur van NS, de heer Timo Huges, inzake de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst - 28165-222 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de schikking die getroffen is met de voormalige president-directeur van NS, de heer Timo Huges, inzake de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst - 28165-222 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA - 29521-299 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA - 29521-299 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief Politie - 29628-554 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief Politie - 29628-554 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Toelating vmbo-havo 2014-2015 - 30079-62 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Toelating vmbo-havo 2014-2015 - 30079-62 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 22 mei 2014 - 30952-203 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 22 mei 2014 - 30952-203 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 31 december 2013 - 30952-204 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 31 december 2013 - 30952-204 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009"; Cotonou, 21 juli 2015 - 30952-205 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009"; Cotonou, 21 juli 2015 - 30952-205 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie; Brussel, 1 april 2015 - 30952-206 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie; Brussel, 1 april 2015 - 30952-206 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie; Brussel, 18 juni 2015 - 30952-207 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie; Brussel, 18 juni 2015 - 30952-207 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kosten bezetting Maagdenhuis en Bungehuis - 31288-485 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kosten bezetting Maagdenhuis en Bungehuis - 31288-485 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging termijn uitbrengen eindrapportage Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand - 31753-106 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging termijn uitbrengen eindrapportage Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand - 31753-106 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de afstoot van de monumenten met erfgoedfunctie door het Rijk - 32156-60 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 01 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de afstoot van de monumenten met erfgoedfunctie door het Rijk - 32156-60 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 01 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Huisvestingsplannen Rechtspraak - 32891-27 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Huisvestingsplannen Rechtspraak - 32891-27 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie invoering DBBC bekostiging forensische zorg - 33628-11 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie invoering DBBC bekostiging forensische zorg - 33628-11 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 31 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst - 34264-5 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Begeleidende brief bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst - 34264-5 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindadvies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht - 34269-1 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindadvies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht - 34269-1 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op een brief met een klacht over einde vrije ontvangst publieke omroep - 2015Z14536 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 05 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de beantwoording van het verzoek van de gemeente Dalfsen ten aanzien van archeologie - 2015Z14585 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname van de ACM aan een rondetafelgesprek over betalen in het openbaar vervoer - 2015Z14629 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname van een deskundige van de Inspectie SZW aan het rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers op donderdag 10 september 2015 - 2015Z14635 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor een technische briefing door het Agentschap van de Generale Thesaurie over de beleidsdoorlichting risicomanagement van de staatsschuld - 2015Z14636 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) over het verzoek om een afspraak n.a.v. TRSO traject - 2015Z14638 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) - 2015Z14647 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de reactie aan de Nationale Ombudsman op het rapport "Zorgen over de grenzen" over het Bureau Medische Advisering - 2015Z14661 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van het antwoord aan de heer H. B. te A. inzake de uitschrijving van kinderen uit de bevolkingsadministratie - 2015Z14676 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor VWS inzake het verzoek van Klas op wielen te Alkmaar om aandacht voor problemen goedkope, innovatieve en goede zorg aan groep Vergeten Kinderen door werkwijze Ministerie van VWS, NZa en het Zorgkantoor - 2015Z14740 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op afschrift brief aan CAK m.b.t. bezwaar tegen eigen bijdrage in verpleeghuis - 2015Z14744 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie m.b.t. samenwerking in de zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk en de kansen - 2015Z14758 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toezending reactie op de e-mail van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) met vragen over belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen - 2015Z14725 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van het CNV van 16 juli 2015 over de wijzigingen in de wijze waarop het WW-dagloon wordt vastgesteld - 2015Z14764 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Cuba - 2015Z14862 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers op donderdag 10 september 2015 - 2015Z14863 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming gesprek directeur-generaal over de nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag - 2015Z14918 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de fysieke pijler G32 stedennetwerk met betrekking tot taakstelling vergunninghouders - 2015Z14966 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 22 september 2015 - 2015Z15078 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de reactie op een brief aangaande de toegankelijkheid van de regionale netwerken van het techniekpact - 2015Z15044 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie inzake onwettige polisvoorwaarden en optreden AFM - 2015Z15047 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van de directeur-generaal Belastingdienst aan het rondetafelgesprek over de nieuwe financieringssystematiek kinderopvangtoeslag - 2015Z15092 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 augustus 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33328-18 

Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 19 augustus 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.