Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 65, item 8

8 Stemming motie Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • -de motie-Thieme/Ouwehand over verzet tegen de Europese versoepeling van certificeringseisen voor diertransporten (21501-32, nr. 771).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Thieme/Ouwehand (21501-32, nr. 771).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

Zojuist is tijdens de regeling van werkzaamheden de stemming onder punt 2, over het VAO Nationale implementatie GLB, aangehouden. Daarmee is er een einde gekomen aan de stemmingen.

De vergadering wordt van 14.36 uur tot 15.47 uur geschorst.

Voorzitter: Arib