Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 65, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014 - 21501-32-768

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014 - 21501-32-768

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling op 29 januari 2014 over het voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie - 33311-9

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling op 29 januari 2014 over het voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie - 33311-9

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport van de Gezondheidsraad "Naar een duurzame weefselketen" - 28140-84

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport van de Gezondheidsraad "Naar een duurzame weefselketen" - 28140-84

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten - 29477-278

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten - 29477-278

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken rondom de bekostiging van de mondzorg - 32620-112

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken rondom de bekostiging van de mondzorg - 32620-112

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie op 20 en 21 februari 2014 - 21501-28-109

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie op 20 en 21 februari 2014 - 21501-28-109

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dieetadvisering binnen de ketenzorg - 29689-499

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dieetadvisering binnen de ketenzorg - 29689-499

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte van een vergunning voor export van militair materieel naar Tanzania - 22054-241

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte van een vergunning voor export van militair materieel naar Tanzania - 22054-241

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen - 33750-XVI-94

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen - 33750-XVI-94

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van een burger met het verzoek om aandacht voor financiële gevolgen van orgaandonatie bij leven en de Nederlandse Zorgwet - 2014Z04825

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van een burger met het verzoek om aandacht voor financiële gevolgen van orgaandonatie bij leven en de Nederlandse Zorgwet - 2014Z04825

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten - 22112-1814

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten - 22112-1814

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie en antwoorden op vragen van het lid Smaling over het onderzoek naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven en de agenda voor het grondbeleid - 27581-50

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie en antwoorden op vragen van het lid Smaling over het onderzoek naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven en de agenda voor het grondbeleid - 27581-50

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Exportcontrolebeleid voor dual-use goederen en gelijk speelveld - 2014Z04819

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Exportcontrolebeleid voor dual-use goederen en gelijk speelveld - 2014Z04819

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht - 32013-52

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht - 32013-52

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot de justitieketen in Caribisch Nederland - 29270-89

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot de justitieketen in Caribisch Nederland - 29270-89

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbraak van vogelgriep in Bruchem - 28807-165

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbraak van vogelgriep in Bruchem - 28807-165

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding invoering Jeugdwet op 1 januari 2015 - 2014Z04756

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding invoering Jeugdwet op 1 januari 2015 - 2014Z04756

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het EU anticorruptierapport van 3 februari 2014 - 33750-VII-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het EU anticorruptierapport van 3 februari 2014 - 33750-VII-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling plaatsing Staatsblad Remigratiebesluit - 33085-17

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling plaatsing Staatsblad Remigratiebesluit - 33085-17

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag schriftelijk overleg over de stand zaken vessel protection detachments - 2014Z04722

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag schriftelijk overleg over de stand zaken vessel protection detachments - 2014Z04722

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2014) 28 final, Verordening tot aanpassing van de verordeningen 715/2007 en 595/2009 met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen - 22112-1812

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2014) 28 final, Verordening tot aanpassing van de verordeningen 715/2007 en 595/2009 met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen - 22112-1812

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt om de accijnsopbrengsten over januari 2014 - 2014Z04622

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt om de accijnsopbrengsten over januari 2014 - 2014Z04622

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Communicatieoverzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties bij afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten - 33726-24

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Communicatieoverzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties bij afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten - 33726-24

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de wijze waarop Nederlandse institutionele beleggers omgaan met investeringen in de bezette Palestijnse Gebieden - 23432-368

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de wijze waarop Nederlandse institutionele beleggers omgaan met investeringen in de bezette Palestijnse Gebieden - 23432-368

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de bijeenkomst van de NAVO-defensieministers te Brussel op 26 en 27 februari 2014 - 28676-197

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de bijeenkomst van de NAVO-defensieministers te Brussel op 26 en 27 februari 2014 - 28676-197

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gemeentelijke uitvoeringspraktijk re-integratie - 28719-89

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gemeentelijke uitvoeringspraktijk re-integratie - 28719-89

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het OESO-rapport "Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?" - 28966-27

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het OESO-rapport "Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?" - 28966-27

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefadvies Onderwijsraad voorkomen draaideurconstructie - 33495-43

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefadvies Onderwijsraad voorkomen draaideurconstructie - 33495-43

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 maart 2014 - 21501-02-1359

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 maart 2014 - 21501-02-1359

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling over vertrouwelijke aanbieding inzake de implementatie EU sanctiemaatregelen over Oekraïne - 21501-20-850

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling over vertrouwelijke aanbieding inzake de implementatie EU sanctiemaatregelen over Oekraïne - 21501-20-850

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen - 22112-1813

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen - 22112-1813

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verlenging van verdrag Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi - 24493-R1557-58

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verlenging van verdrag Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi - 24493-R1557-58

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken beleggingsverzekeringen - 29507-122

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken beleggingsverzekeringen - 29507-122

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven over de gang van zaken rond het buiten dienst nemen van vier wisselcomplexen bij Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal op 19 februari 2014 - 29984-471

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven over de gang van zaken rond het buiten dienst nemen van vier wisselcomplexen bij Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal op 19 februari 2014 - 29984-471

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht "Onrust door sluiting tehuizen" en reactie op verzoek commissie over gedwongen verhuizing bejaarden en dementerenden - 30597-425

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht "Onrust door sluiting tehuizen" en reactie op verzoek commissie over gedwongen verhuizing bejaarden en dementerenden - 30597-425

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ambitieus Ondernemerschap: Een agenda voor startups en groeiers - 31311-104

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ambitieus Ondernemerschap: Een agenda voor startups en groeiers - 31311-104

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het voorstel "Project grenskwartieren" door Werkgroep Krimp - 31757-49

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het voorstel "Project grenskwartieren" door Werkgroep Krimp - 31757-49

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken ontwikkelingen cao's banken - 32013-53

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken ontwikkelingen cao's banken - 32013-53

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-70

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-70

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de JBZ-Raad van 3-4 maart 2014 te Brussel - 32317-222

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de JBZ-Raad van 3-4 maart 2014 te Brussel - 32317-222

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie-Holdijk c.s. over het versterken van de positie van winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412, K) - 32412-20

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie-Holdijk c.s. over het versterken van de positie van winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412, K) - 32412-20

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta - 32637-124

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta - 32637-124

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "LHBTI-kinderen in Nederland" van het COC - 32793-142

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "LHBTI-kinderen in Nederland" van het COC - 32793-142

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten van Defensie - 33321-3

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten van Defensie - 33321-3

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel - 33446-(R1992)-12

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel - 33446-(R1992)-12

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket - 33643-14

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket - 33643-14

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit servicekosten en het Besluit huurprijzen woonruimte in verband met de vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie - 33698-15

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit servicekosten en het Besluit huurprijzen woonruimte in verband met de vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie - 33698-15

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen van de Nuclear Security Summit (NSS) 2014 - 33750-V-64

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen van de Nuclear Security Summit (NSS) 2014 - 33750-V-64

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. aanpassing van Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 2002 (WIV) met hardheidsclausule - 2014Z04923

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van februari 2014 - 2014Z04848

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Nationale ombudsman:

Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-1

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-1

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-2

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 maart 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.