Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20122013-89-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) ( 33544 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) ( 33586 ); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) ( 33478 ); en andere wetsvoorstellen
Behandeld dossier 33478
Behandeld dossier 33504
Behandeld dossier 33544
Behandeld dossier 33573
Behandeld dossier 33586
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2013-05-30
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 3
Identifier h-tk-20122013-89-3
Itemnummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 89
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3
Subrubriek Behandeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) ( 33544 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) ( 33586 ); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) ( 33478 ); het wetsvoorstel Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming) ( 33573 ) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard ( 33504 )
Uitgiftedatum 2013-05-30
Vergaderjaar 2012-2013