Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 77, item 7

7 Stemmingen Rapport zelfmoord gedetineerde

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie inzake een zelfmoord van een gedetineerde,

te weten:

  • - de motie-Gesthuizen c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (19637, nr. 1652);

  • - de motie-Thieme over het uitspreken van het volledige vertrouwen in de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (19637, nr. 1653).

De voorzitter:

Over beide moties zal op verzoek van de indieners hoofdelijk worden gestemd.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (19637, nr. 1652).

Vóór stemmen de leden: Bashir, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Van Bommel, Bruins Slot, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Van Gerven, Gesthuizen, Hachchi, Van Haersma Buma, Heerma, Van Hijum, Paulus Jansen, Karabulut, Keijzer, Klaver, Knops, Kooiman, Koolmees, Leijten, Van Meenen, Merkies, Agnes Mulder, Van Ojik, Omtzigt, Oskam, Pechtold, Van Raak, Roemer, Rog, De Rouwe, Schouten, Schouw, Segers, Sjoerdsma, Slob, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Voordewind, Voortman, Van Weyenberg en De Wit.

Tegen stemmen de leden: Agema, Arib, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bonis, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Fritsma, De Graaf, Graus, Groot, Hamer, Harbers, Heijnen, Helder, Hilkens, Hoogland, Houwers, Huizing, Jacobi, Jadnanansing, Kerstens, Van Klaveren, Klein, Klever, Krol, Kuiken, Kuzu, Leegte, Van der Linde, Litjens, Lodders, Lucas, Madlener, Maij, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Anne Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Nijboer, Oosenbrug, Van Oosten, Öztürk, Potters, Recourt, Rutte, Samsom, Schut-Welkzijn, Servaes, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Tanamal, Taverne, Tellegen, Van Veen, Venrooy-van Ark, Verheijen, Vermeij, Visser, Van Vliet, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Wilders, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs en Zijlstra.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 96 tegen 48 stemmen is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. Ik geef als eerste het woord aan de heer Zijlstra van de VVD.

De heer Zijlstra (VVD):

Voorzitter. Vandaag is er een zwaar, maar ook respectvol debat gevoerd. Wat de VVD betreft is de motie van mevrouw Thieme een weinig respectvol einde van dat debat. De uitslag van de stemming over de vorige heeft helder aangegeven dat er in dit parlement voldoende en volledig vertrouwen van de ruime meerderheid in deze Kamer is in deze staatssecretaris. Daarmee is de voorliggende motie van mevrouw Thieme overbodig en daarom zal de VVD-fractie tegen deze motie stemmen.

(geroffel op de bankjes)

De heer Van der Staaij (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Een motie van wantrouwen is het geëigende middel voor een vertrouwensstemming. Daar hebben wij net over gestemd. Deze motie van mevrouw Thieme is een staatsrechtelijk monstrum. Daarom stemt de SGP-fractie tegen.

De heer Klein (50PLUS):

Voorzitter. Afgezien van alle staatsrechtelijke monstra, mevrouw Thieme wilde duidelijkheid, maar voor ons is het poppenkast en daar doen wij niet aan mee. Wij stemmen dus tegen.

De voorzitter:

Er is verder niemand die vooraf een stemverklaring wil afleggen.

De indiener van de motie heeft gevraagd om een hoofdelijke stemming. Wij beginnen bij nummer 91. Ik geef het woord aan de griffier en ik verzoek de leden om nog één gedurende een stemming, vanavond – volgende week ga ik het weer vragen – de mond te houden.

In stemming komt de motie-Thieme (19637, nr. 1653).

Tegen stemmen de leden: Nijboer, Van Ojik, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Oskam, Öztürk, Pechtold, Potters, Van Raak, Recourt, Roemer, Rog, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schouten, Schouw, Schut-Welkzijn, Segers, Servaes, Sjoerdsma, Slob, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Tanamal, Taverne, Tellegen, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verheijen, Verhoeven, Vermeij, Visser, Van Vliet, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Wilders, De Wit, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Agema, Arib, Azmani, Bashir, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Bisschop, De Boer, Van Bommel, Bonis, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, De Graaf, Graus, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Hamer, Harbers, Heerma, Heijnen, Helder, Van Hijum, Hilkens, Hoogland, Houwers, Huizing, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Karabulut, Keijzer, Kerstens, Klaver, Van Klaveren, Klein, Klever, Knops, Kooiman, Koolmees, Krol, Kuiken, Kuzu, Leegte, Leijten, Van der Linde, Litjens, Lodders, Lucas, Madlener, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 144 tegen 0 stemmen is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring achteraf.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Het kan nog wel even. Het is nog geen 23.30 uur.

Voorzitter. Deze uitslag is historisch. De rijen sluiten zich duidelijk. De staatssecretaris heeft niet het volledige vertrouwen gekregen waar hij om gevraagd heeft.

Sluiting 23.22 uur.