Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 77, item 4

4 Mededelingen

Mededelingen

De voorzitter:

Ontvangen is een bericht van het overlijden op 12 april jongstleden van het oud-lid van de Kamer de heer Th. O. Vreugdenhil. De heer Vreugdenhil was lid van de Kamer van 3 juni 1986 tot en met 13 september 1989 en van 16 november 1989 tot en met 16 mei 1994 voor het CDA. Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de familie gezonden.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.