Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20122013-110-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2013-09-12
Documentstatus Opgemaakt
Identifier h-tk-20122013-110-3
Itemnummer 3
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 110
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Subrubriek Hamerstukken
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33579); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575).
Uitgiftedatum 2013-09-12
Vergaderjaar 2012-2013