8 Regeling van werkzaamheden

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Wij hebben voor 16.00 uur eindelijk de brief van de minister ontvangen. In die brief staat dat de inspanningen erop zijn gericht om het werk bij Aldel te behouden. Dat betekent dat er geen noodzaak is voor een debat hedenavond. Bovendien is de minister rond die tijd aan het onderhandelen en het laatste wat wij moeten doen, is de minister van een onderhandelingstafel halen waar resultaten zijn te behalen.

Ik denk dat ik namens alle leden van de Kamer spreek als ik zeg dat wij de minister heel veel succes wensen en hopen dat hij goede resultaten bereikt. Graag horen wij dat maandag, als die resultaten er zijn. Dan kunnen wij vervolgens in commissieverband bekijken of wij maandag of zo snel als dat mogelijk is een algemeen overleg moeten houden.

De voorzitter:

Ik interpreteer deze woorden als een verzoek om een brief maandag, waarin de stand van zaken wordt geformuleerd.

De heer Ulenbelt (SP):

Op het moment dat duidelijk is dat er resultaten zijn. Waarschijnlijk weet de minister dat maandag wel.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

De brief was heel helder. Op dit moment is de inzet gericht op het continueren van de bedrijfsactiviteit van Aldel. Dat is een heel ander signaal dan dat wij dinsdag kregen. Wij zijn blij met deze brief van de minister, die wij inderdaad graag aankomende maandag willen hebben. Het is misschien wel goed om daarvoor een tijdstip af te spreken. Mocht het onverhoopt niet goed gaan, dan willen wij over de uitkomsten maandag alsnog een schriftelijk overleg voeren.

De voorzitter:

U wilt die brief dan uiterlijk maandagmiddag 16.00 uur hebben?

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ja, uiterlijk 16.00 uur. Dan kunnen we nog met elkaar bekijken wat we nog kunnen doen. Dat zou betekenen dat vanavond geen stemmingen plaatsvinden.

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Over dit onderwerp.

De voorzitter:

Dat is het logische gevolg als je geen debat voert. Ik zie dat de heer Verhoeven ervan afziet om het woord te voeren. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet. Tegen mevrouw Mulder zeg ik nog dat een schriftelijke procedure via de vaste Kamercommissie moet worden afgesproken.

Ik dank allen voor hun medewerking.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven