Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 59, item 16

16 Stemmingen Wet registratieplicht intermediairs

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) (32872).

(Zie vergadering van 1 maart 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.