Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen - 32549

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Voortgangsrapportage 18 Zandmaas en Grensmaas - 18106-202

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie inzake een reactie op een document van Amnesty International over uitzettingen naar Irak - 19637-1367

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Raad op 28-29 oktober 2010 te Brussel - 21501-20-489

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad van Concurrentievermogen van 10 november 2010 - 21501-30-240

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling Breedband in Europa: investeren in digitale groei - 22112-1079

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake mededeling kansen en uitdagingen voor de Europese film in het digitale tijdperk - 22112-1080

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake mededeling doorgifte van passagiersgegevens (PNR) aan derde landen - 22112-1081

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen Algemeen Overleg 6 oktober jl. over de OV-chipkaart - 23645-390

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC), alsmede het verslag van het kiesgroepoverleg - 26234-108

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Benchmarkrapport ActiZ inzake indicaties in de thuiszorg - 30597-159

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending nota "Afkalvend front, blijvend beladen: Extreemrechts en rechts-extremisme in Nederland" opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - 30977-37

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport "Inburgering en de hulpverleningsketen" en de Monitor inburgeringsexamen in het buitenland - 31143-85

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beslissing subsidieverlening MFS II - 31933-17

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake Terugvordering van € 25 mln. i.v.m. herbouw faculteit bouwkunde TU Delft1 - 32500-VIII-10

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie procedure Fes-domein Kennis, Innovatie en Onderwijs - 32500-XIII-10

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven