Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 69, pagina 5947

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de voortgangsrapportage ICT-agenda 2008-2011, te weten:

- de motie-Gerkens c.s. over de mogelijkheid om IPv6 verplichtend op te leggen (26643, nr. 151).

(Zie vergadering van 24 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.