Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-65-5680".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31461
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-03-18
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 5703
Identifier h-tk-20092010-65-5680
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5680-5703
Pskey HAN8568A05
Publicatiedatum 2010-04-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 65
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 5680
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) (31461)
Vergaderjaar 2009-2010