Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 16 maart 2010, de door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31285, 31857, 32127 en 23254 heeft aangenomen

Aanbieding van het verslag van de Nationale ombudsman over 2009 - 32322

 • Nationale ombudsman, Brenninkmeijer A.F.M. - 22 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

ACTA onderhandelingen - 21501-33-266

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag OJC-Raad van 15 februari 2010 en reactie op toezegging inzake de meeneembaarheid van studiefinanciering - 21501-34-135

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de OJC-Raad 15 februari 2010 - 21501-34-136

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake zandcementdekvloeren - 25883-166

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wet Medische Keuringen - 28172-8

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer - 29398-210

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgang invoering Kwaliteitsprotocol Opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren - 29446-71

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake deelname aan missies - 29521-136

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aangepaste versie van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) over de European University for the Professional Education (EUPE) - 31288-90

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Douane resultaten verdovendemiddelencontroles - 31934-5

 • minister van Financiën, Jager de J.C. - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Breda. - 32123-A-99

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 15 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Halfjaarlijkse brief inzake China - 32123-V-73

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de aanpak van de crisis in de binnenvaart en over de uitkomsten van de evaluatie van de subsidieregeling Quick Wins Binnenhavens - 32123-XII-47

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 16 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Chakroun (C-578/08) - 32175-8

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen

Naar boven