65ste vergadering

Donderdag 18 maart 2010

10.15 uur

Voorzitter: Blok

Tegenwoordig zijn 93 leden, te weten:

Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Azough, Bashir, Van Beek, Besselink, Bilder, Blok, Blom, Boelhouwer, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Depla, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Elias, Van Gent, Gerkens, Gesthuizen, Van Haersma Buma, Harbers, Heijnen, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jansen, Joldersma, Kalma, Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, Laaper, Langkamp, Leerdam, Linhard, Mastwijk, Van Miltenburg, De Mos, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Roon, De Rouwe, Samsom, Sap, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Timmer, Van der Veen, Van Velzen, Verdonk, Vermeij, Van der Vlies, Vos, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Yücel en Zijlstra,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische Zaken, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer De Jager, minister van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Van der Staaij zich heeft afgemeld voor de middag- en de avondvergadering.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven