Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-65-5656".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32310
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-03-18
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 5656
Identifier h-tk-20092010-65-5656
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5656-5656
Pskey HAN8568A02
Publicatiedatum 2010-04-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 65
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 5656
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen) (32310)
Vergaderjaar 2009-2010