Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-26-2306".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32127
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-11-18
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindpagina 2307
Identifier h-tk-20092010-26-2306
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Spoor
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2306-2307
Pskey HAN8519A02
Publicatiedatum 2010-01-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 26
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 2306
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127)
Vergaderjaar 2009-2010