Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de extra Europese Top van 19 november 2009,

- weten:

- de motie-Peters over streven naar meer vrouwelijke kandidaten voor de Europese Commissie (21501-20, nr. 448);

- de motie-Peters over alleen steunen van benoemingen van personen die zich openlijk kandidaat stellen (21501-20, nr. 449);

- de motie-De Roon over zo spoedig mogelijk uitschrijven van nieuwe verkiezingen als de minister-president naar Brussel vertrekt (21501-20, nr. 450);

- de motie-Ten Broeke/Pechtold over bespreken van de profielschets voor de voorzitter van de Europese Raad (21501-20, nr. 451);

- de motie-Van Bommel over streven naar een substantiële reductie van het inkomen van topbestuurders van de Europese Unie (21501-20, nr. 452).

(Zie vergadering van 17 november 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ten Broeke stel ik voor, zijn motie (21501-20, nr. 451) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Peters (21501-20, nr. 448).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters (21501-20, nr. 449).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (21501-20, nr. 450).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (21501-20, nr. 452).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van der Veen

Naar boven