Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-5502-5503".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31070
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-03-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5503
Identifier h-tk-20082009-5502-5503
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5502-5503
PS key HAN8421A08
Publicatiedatum 2009-04-20
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 69
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5502
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de maatregelen in het kader van de economische crisis, te weten: de motie-Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (31070, nr. 44); de motie-Rutte c.s. over heroverweging van het aanvullend beleidsakkoord (31070, nr. 26); de motie-Rutte over het ook in 2009 instellen van de verruiming van de verliesverrekening (31070, nr. 27); de motie-Rutte over het aan voorwaarden verbinden van de adviesaanvraag aan de SER (31070, nr. 28), en 11 andere moties (31070, nrs. 29 t/m 33, 35, 36, 38, 39, 42 en 43)
Vergaderjaar 2008-2009