Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-3183-3202".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31700-VIII
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-11
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3202
Identifier h-tk-20082009-3183-3202
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3183-3202
PS key HAN8370A06
Publicatiedatum 2009-02-10
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3183
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700 VIII)
Vergaderjaar 2008-2009