Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 7, pagina 412

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het budget voor zorgintensieve zorg in gehandicapteninstellingen, te weten:

- de motie-Kant c.s. over financiering van de toeslag extreme zorgbehoefte (24170, nr. 75).

(Zie vergadering van 27 september 2007.)

De voorzitter:

De motie-Kant c.s. (24170, nr. 75) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderzoeken of de financiering van de toeslag extreme zorgbehoefte voldoende is en in welke mate dit leidt tot problemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (24170).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.