Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 67, pagina 3667

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vrij verkeer van werknemers, te weten:

- de motie-Van Hijum c.s. over handhaving van het minimumloon en andere arbeidsvoorwaarden (29407, nr. 63);

- de motie-Van Gent/Ulenbelt over exclusieve samenwerking met gecertificeerde uitzendbureaus (29407, nr. 64);

- de motie-Fritsma over het terugdraaien van de openstelling van de arbeidsmarkt voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten (29407, nr. 66);

- de motie Ulenbelt over uitstel van het volledig vrij verkeer van werknemers uit de acht MOE-lidstaten (29407, nr. 67);

- de motie-Ulenbelt over uitbreiding van de keten- en inlenersaansprakelijkheid (29407, nr. 68);

- de motie-Heerts/Van Gent over een notitie over een wettelijk recht voor werknemers om achterstallig loon te claimen bij hun inlener (29407, nr. 69).

(Zie vergadering van 25 april 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (29407, nr. 64) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (29407, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (29407, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (29407, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (29407, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heerts/Van Gent (29407, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.