Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20022003-3641-3642".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28807
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-04-10
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3642
Identifier h-tk-20022003-3641-3642
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3641-3642
PS key HAN7534A05
Publicatiedatum 2003-04-22
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 60
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3641
Taal nl
Titel de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de vogelpest, te weten: - de motie-Duyvendak/Waalkens over verscherping van de compartimentering (28807, nr. 26); - de motie-Duyvendak over ruimtelijke inrichting van door vogelpest getroffen gebieden (28807, nr. 27); - de motie-Duyvendak/Slob over de toekomst van de pluimveehouderij (28807, nr. 28); - en drie andere moties
Vergaderjaar 2002-2003