Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 60, pagina 3746

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (26108), en over:

- de motie-Wagenaar c.s. over het van overheidswege toegankelijk maken van wet- en regelgeving via Internet (26108, nr. 9);

- de motie-Scheltema-de Nie c.s. over belemmerende bepalingen in de Auteurswet en enkele andere wetten (26108, nr. 10);

- de motie-O.P.G. Vos c.s. over de openbaarmaking van wetgeving, gerechtelijke uitspraken en dergelijke (26108, nr. 11).

(Zie vergadering van 17 maart 1999.)

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wagenaar c.s. (26108, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Scheltema-de Nie c.s. (26108, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-O.P.G. Vos c.s. (26108, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.