Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2018 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20182019-4-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34331
Behandeld dossier 34821
Behandeld dossier 34859
Behandeld dossier 34870
Behandeld dossier 34883
Behandeld dossier 34889
Behandeld dossier 34909
Behandeld dossier 34968
Behandeld dossier 34977
Behandeld dossier 34821
Behandeld dossier 34889
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2018-10-16
Documentstatus Opgemaakt
Identifier h-ek-20182019-4-5
Itemnummer 5
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-02
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 4
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Subrubriek Hamerstukken
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34821); en andere wetsvoorstellen.
Uitgiftedatum 2018-10-16
Vergaderjaar 2018-2019