2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Atsma en Gerkens, wegens verblijf buitenslands, in verband met deelname aan de najaarsbijeenkomst van de Interparlementaire Unie (IPU);

Martens, wegens verblijf buitenslands, in verband met verplichtingen voor de Parlementaire Assemblee van de NAVO;

Van de Ven, wegens verblijf buitenslands;

Van Strien en Bikker, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven