Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 4, item 7

7 Stemmingen moties Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957),

en over:

  • -de motie-Reuten c.s. over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de Mijnbouwwet (34957, letter I);

  • -de motie-Reuten c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie (34957, letter J);

  • -de motie-Verheijen c.s. over de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen (34957, letter K herdruk);

  • -de motie-Teunissen c.s. over de inzet van de aardgasbelasting (34957, letter L).

(Zie vergadering van 9 oktober 2018.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Reuten c.s. (34957, letter I) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

We gaan stemmen over motie 34957, onder de letter J. Ik merk nogmaals op dat de motie 34957 onder de letter I van de heer Reuten c.s. is ingetrokken. De motie van het lid Reuten c.s. onder J gaat over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Reuten c.s. (34957, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan de stemming over motie 34957, onder de letter K, een motie van het lid Verheijen c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid van de Mijnbouwwet alvorens vast te stellen aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen.

We gaan stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Verheijen c.s. (34957, letter K herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Tot slot de stemming over de motie 34957, onder de letter L, een motie van het lid Teunissen c.s. over de inzet van de aardgasbelasting.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (34957, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.