Publicaties over dossier 34821

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatsblad 2019, 280 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 5 december 2018 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatsblad 2018, 487 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34821); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-11-2018 2018-2019 nr. 4, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2018 Staatsblad 2018, 369 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Herziene agenda van de vergaderingen van 16 oktober 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-10-2018 2018-2019 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-05-2018 2017-2018 nr. 74, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-05-2018 2017-2018 nr. 73, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 22 mei 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-05-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 15 mei 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-05-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16 ; 2018-04-13

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-04-2018 2017-2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal