Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 21, item 11

11 Stemming motie Huis voor klokkenluiders

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wet Huis voor klokkenluiders, 

te weten: 

  • -de motie-Bikker c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht (33258, 34105, letter I). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (33258, 34105, letter I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Ik schors de vergadering voor de dinerpauze. 

De vergadering wordt van 17.32 uur tot 18.39 uur geschorst.