Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 4

4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende aanwijzing van de heer Schouwenaar tot vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in plaats van mevrouw Jorritsma-Lebbink en houdende aanwijzing van de heer Van de Ven tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.