Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 25, item 4

4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over:

  • - het verzoekschrift van de erven H. te H betreffende erfbelasting ( XCIX, letter F ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.