Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 25, item 1

1

Dinsdag 23 april 2013

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 64 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Bröcker, Bruijn, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Ester, Flierman, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koole, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Lokin-Sassen, Nagel, Popken, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Smaling, Sörensen, Van Strien, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor en Witteveen,

en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Broekers-Knol, Van Dijk, Faber-van de Klashorst, Franken, Elzinga, Kox, Strik en De Vries, wegens verblijf buitenslands, in verband met het bijwonen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Martens, Brinkman en Linthorst, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.