Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 25, item 8

8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 15 april 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake jaaroverzicht Koninklijk Huis 2012 (griffienr. 152650);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verdragen in voorbereiding (griffienr. 152647);

een, van alsvoren, inzake EU-toetredingsproces Kroatië: derde en laatste monitoringsrapportage van de Europese Commissie (griffienr. 152606.01);

een, van alsvoren, ten geleide van 4 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling een waardig leven voor iedereen (griffienr. 152651);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake AIV-advies Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking (griffienr. 152654);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2011–2012 (griffienr. 152652);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van onderzoeksrapportages SZW (griffienr. 152674).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende geschriften:

een, van J.J.P. d.V. te A., inzake Aruba (griffienr. 152663).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van B.O., inzake aanpassingen huurwet (griffienr. 149553.105);

een, van W.D. te D.B., inzake het besturen van het land (griffienr. 152662).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.B. te B. en D., inzake gemis beheerstructuur voor draagkracht en leefbaarheid (griffienr. 152657).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Economische Zaken;

een, van K.H. te S., inzake volksbos (griffienr. 152597.39);

een, van N. en H.S. te S., inzake de Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.35);

een, van M.d.M. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.36);

een, van L.B. te D.H., inzake alsvoren (griffienr. 152597.37);

een, van N. en A.Z. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.38);

een, van A.T.Z. te S., inzake alsvoren (griffienr. 152597.40);

een, van J.V. te H.I.A., inzake volksbos (griffienr. 152597.41);

een, van A.v.R. te V., inzake de Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.42);

een, van I.M.v.N. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.43);

een, van D. en B. K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.44);

een, van M.J. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.45);

een, van H.C.H. te M., inzake alsvoren (griffienr. 152597.46);

een, van H.A.K. te C., inzake alsvoren (griffienr. 152597.47);

een, van A.d.V. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.48);

een, van ing. J.v.d.M. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.49);

een, van W.Th.v.H. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.50);

een, van N.v.G. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.51);

een, van I.v.P.-B. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.52);

een, van W.H. te R., inzake alsvoren (griffienr. 152597.53);

een, van M.d.J. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.54).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van J.O., inzake overwaarde koophuis en kleine nabestaandenuitkering (griffienr. 152659).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.H., te W., inzake de problemen van een zzp'er met een handicap zonder uitkering (griffienr. 152644).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.