Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 33, item 1

1

Dinsdag 5 juli 2011

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Van Dijk, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Machiel de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Klever, Kneppers-Heijnert, Knip, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meurs, Nagel, Noten, Popken, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Van Rey, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Smaling, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries en De Vries-Leggedoor,

en de heer Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De voorzitter:

Ik heet de Kamerleden en de aanwezigen op de tribune welkom.

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Ester, wegens verblijf buitenslands;

Koffeman, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het wetsvoorstel 32617, Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud, op verzoek van de fractie van de SP van de lijst van hamerstukken van vandaag is afgevoerd en dus een normale behandeling zal krijgen na het reces.

Ik deel aan de Kamer mee dat het wetsvoorstel 32356, Wijziging van een aantal wetten in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten, aan de lijst van hamerstukken van vandaag kan worden toegevoegd.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.