Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2009 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-1194-1194".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31589
Behandeld dossier 31700-XVIII
Behandeld dossier 31700-IV
Behandeld dossier 31446
Behandeld dossier 31700-VI
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-03-10
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1194
Identifier h-ek-20082009-1194-1194
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1194-1194
PS key HAN8405A02
Publicatiedatum 2009-03-25
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 24
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1194
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31446); - Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) (31589); - Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (31700 IV); - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (31700 VI); - Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII)
Vergaderjaar 2008-2009