Publicaties over dossier 31700-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (31700 VI), te weten de motie-De Wit over het strafbaar stellen van het dragen van een roofjas of rooftas (31700 VI, nr. 36)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 22, pagina 1816 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over het onderzoek naar de brand in het Catshuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 98, pagina 7773 - 7821 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over elektronische detentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 96, pagina 7603 - 7619 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over elektronische detentie, te weten: de motie-Teeven over onmiddellijk stoppen met elektronische detentie op het huisadres (31700 VI, nr. 139); de motie-De Roon over het afschaffen van alle elektronische enkelbandjes (31700 VI, nr. 140), en de motie-Jager over geen elektronische detentie op basis van de noodmaatregel uit 2005 (31700 VI, nr. 141)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 98, pagina 7739 - 7740 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over openbaarmaking van de stukken rondom de brand in het Catshuis, te weten: - de motie-Ulenbelt over openbaar maken van deel 3 van het Rijksrechercheonderzoek (31700 VI, nr. 136); - de motie-Van der Ham over anonimiseren van de stukken (31700 VI, nr. 137)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 96, pagina 7558 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over openbaarmaking van de stukken rondom de brand in het Catshuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2009 2008-2009 nr. 95, pagina 7490 - 7503 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - de Nota keuze sanctiestelsel (31700 VI, letters D en J); - het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29702); - het wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31124).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 1597 - 1619 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: - de Nota keuze sanctiestelsel (31700 VI, letters D en J); - het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29702); - het wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31124).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 1619 - 1647 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31446); - Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) (31589); - Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (31700 IV); - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (31700 VI); - Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-03-2009 2008-2009 nr. 24, pagina 1194 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de voortgang in kinderpornozaken, te weten de motie-Gerkens c.s. over forse uitbreiding van opsporingscapaciteit inzake seksueel geweld tegen minderjarigen (31700 VI, nr. 106)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-03-2009 2008-2009 nr. 55, pagina 4430 Tweede Kamer der Staten-Generaal