Publicaties over dossier 31700-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (610 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang (Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2018 Staatscourant 2018, 50013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (99 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46540 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (352 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de rechtsbijstand tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte en diens aanhouding en voorgeleiding aan de officier van justitie, de inverzekeringstelling en het recht op rechtsbijstand in het strafproces (Wet raadsman en politieverhoor)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2017 Staatscourant 2017, 39318 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. AMvB Download icon PDF (139 kB)

  Besluit van 13 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatsblad 2017, 263 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (627 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot uitvoering van het Verdrag van Almelo en daarmee samenhangende verdragen en ter bescherming van de publieke belangen bij de verrijking van uranium en de ontwikkeling en exploitatie van de daartoe strekkende technologie (Uitvoeringswet Verdrag van Almelo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2017 Staatscourant 2017, 32226 Ministerie van Economische Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (132 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2017 Staatscourant 2017, 3278 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. AMvB Download icon PDF (131 kB)

  Besluit van 14 december 2016, houdende regels over de voorlopige onderzoeken en de vervolgonderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer kunnen worden ingezet en aanwijzing van de drugs waarvoor grenswaarden gelden en aanwijzing van de grenswaarden voor enkelvoudig en gecombineerd gebruik van drugs en van drugs en alcohol of geneesmiddelen (Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatsblad 2016, 529 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake algemene maatregel van bestuur houdende regels over de uitvoering van de onderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van geweldbevorderende middelen bij geweldplegers kunnen worden ingezet, alsmede de aanwijzing van de geweldsmisdrijven waarvoor die onderzoeken kunnen worden ingezet en de aanwijzing van andere middelen dan alcohol die gewelddadig gedrag kunnen bevorderen en de grenswaarden voor die middelen en alcohol (Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2016 Staatscourant 2016, 67890 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. AMvB Download icon PDF (90 kB)

  Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatsblad 2016, 450 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (691 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 56046 Ministerie van Economische Zaken