Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1473-1474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31114
Behandeld dossier 31131
Behandeld dossier 31307
Behandeld dossier 31327
Behandeld dossier 31404
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-07-01
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1474
Identifier h-ek-20072008-1473-1474
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1473-1474
PS key HAN8314A02
Publicatiedatum 2008-07-15
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1473
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (31114), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323) (31131) en enkele andere wetsvoorstellen
Vergaderjaar 2007-2008