Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van het schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met de staatssecretaris van Financiën (31205,31206, letter M) over de uitvoering van de motie-Biermans c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (31205,31206, letter F), te weten:

- de motie-Biermans c.s. over uitstel van de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor de kansspelen (31205,31206, letter N).

(Zie vergadering van 24 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van den Berg

Naar boven