Publicaties over dossier 31307

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (31114), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323) (31131) en enkele andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2008 2007-2008 nr. 36, pagina 1473 - 1474 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 297); het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag [...] (Trb. 2004, 299); de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 298); het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag [...] (Trb. 2004, 300) (31307, R1842)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2008 2007-2008 nr. 93, pagina 6614 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-05-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal