Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1134-1140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30920
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1140
Identifier h-ek-20072008-1134-1140
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1134-1140
PS key HAN8282A05
Publicatiedatum 2008-05-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 28
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1134
Taal nl
Titel Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) (30920)
Vergaderjaar 2007-2008